Prikazivanja: 383
  • 5
  • 0
Dogovor

Imam kapital koji će se koristiti za odobravanje kratkoročnih i

Imam kapital koji će se koristiti za odobravanje kratkoročnih i dugoročnih pojedinačnih zajmova u rasponu od 1000 eura do 750.000 eura svakoj ozbiljnoj osobi koja želi ovaj zajam. 2% kamata godišnje ovisno o posuđenoj svoti jer kao fizička osoba ne želim kršiti zakon o kamati. Možete otplaćivati ​​najviše od 1 do 65 godina ovisno o posuđenom iznosu. na vama je da vidite mjesečne uplate. Tražim samo rukom pisanu ovjerenu potvrdu duga i također nekoliko dokumenata.

Map Loading
Datum kreiranja: 20 jun 2022
Datum ažuriranja: 20 jun 2022
ID 101615180